Home  |  觀看作品   |  婚禮攝影   |  仁宇 & 筱薇 [文定 + 迎娶 + 晚宴] 台南大員皇冠假日酒店

仁宇 & 筱薇 [文定 + 迎娶 + 晚宴] 台南大員皇冠假日酒店

仁宇 & 筱薇 [文定 + 迎娶 + 晚宴] 搶先看

這天應該是破了個人拍攝婚攝的記錄,從早上凌晨3:30台北出發,然後到7:30抵達台南開始拍攝,一路工作直到晚上23:00收工完再回台北;回到台北的家時已經是隔日凌晨04:00,馬拉松式的拍攝雖然累,但一整理起這天拍攝的照片還是覺得很值得呀。
新娘子筱薇也是很早就跟我們下訂這天的拍攝,而且她自己也看過2場我們幫她閨蜜拍攝的場次,清楚知道我們拍攝的流程細節與成品展現,所以她自己的大日子來臨時就決定找我們拍攝。從開會前就知道這一天的活動很多,可是也看得出新人有多用心,秉持著新人對我們的信賴感,這一天算是拿出各種看家本領替仁宇與筱薇留下一輩子一次的回憶,但不得不說這天的活動真的超級精采,特別是宴客真的是完完整整4小時的Happy Party呀!

恭喜你們!

Macaron Image × 馬卡龍攝影
官網|http://twmacaron.com/
婚禮攝影檔期預約詢問|https://goo.gl/JavwSP

20181201_-1.jpg

20181201_-2.jpg

20181201_-3.jpg

20181201_-4.jpg

20181201_-5.jpg

20181201_-6.jpg

20181201_-7.jpg

20181201_-8.jpg

20181201_-9.jpg

20181201_-10.jpg

20181201_-11.jpg

20181201_-12.jpg

20181201_-13.jpg

20181201_-14.jpg

20181201_-15.jpg

20181201_-16.jpg

20181201_-17.jpg

20181201_-18.jpg

20181201_-19.jpg

20181201_-20.jpg

20181201_-21.jpg

20181201_-22.jpg

20181201_-23.jpg

20181201_-24.jpg

20181201_-25.jpg

20181201_-26.jpg

20181201_-27.jpg

20181201_-28.jpg

20181201_-29.jpg

20181201_-30.jpg

20181201_-31.jpg

20181201_-32.jpg

20181201_-33.jpg

20181201_-34.jpg

20181201_-35.jpg

20181201_-36.jpg

20181201_-37.jpg

20181201_-38.jpg

20181201_-39.jpg

20181201_-40.jpg

20181201_-41.jpg

20181201_-42.jpg

20181201_-43.jpg

20181201_-44.jpg

20181201_-45.jpg

20181201_-46.jpg

20181201_-47.jpg

20181201_-48.jpg

20181201_-49.jpg

20181201_-50.jpg

20181201_-51.jpg

20181201_-52.jpg

20181201_-53.jpg

20181201_-54.jpg

20181201_-55.jpg

20181201_-56.jpg

20181201_-57.jpg

20181201_-58.jpg

20181201_-59.jpg

20181201_-60.jpg

20181201_-61.jpg

20181201_-62.jpg

20181201_-63.jpg

20181201_-64.jpg

20181201_-65.jpg

20181201_-66.jpg

20181201_-67.jpg

20181201_-68.jpg

20181201_-69.jpg

20181201_-70.jpg

20181201_-71.jpg

20181201_-72.jpg

20181201_-73.jpg

20181201_-74.jpg

20181201_-75.jpg

20181201_-76.jpg

20181201_-77.jpg

20181201_-78.jpg

20181201_-79.jpg

20181201_-80.jpg

20181201_-81.jpg

20181201_-82.jpg

20181201_-83.jpg

20181201_-84.jpg

20181201_-85.jpg

20181201_-86.jpg

20181201_-87.jpg

20181201_-88.jpg

20181201_-89.jpg

20181201_-90.jpg

20181201_-91.jpg

20181201_-92.jpg

20181201_-93.jpg

20181201_-94.jpg

20181201_-95.jpg

20181201_-96.jpg

20181201_-97.jpg

20181201_-98.jpg

20181201_-99.jpg

20181201_-100.jpg

20181201_-101.jpg

20181201_-102.jpg

20181201_-103.jpg

20181201_-104.jpg

20181201_-105.jpg

20181201_-106.jpg

20181201_-107.jpg

20181201_-108.jpg

20181201_-109.jpg

20181201_-110.jpg

20181201_-111.jpg

20181201_-112.jpg

20181201_-113.jpg

20181201_-114.jpg

20181201_-115.jpg

20181201_-116.jpg

20181201_-117.jpg

20181201_-118.jpg

20181201_-119.jpg

20181201_-120.jpg

20181201_-121.jpg

20181201_-122.jpg

20181201_-123.jpg

20181201_-124.jpg

20181201_-125.jpg

20181201_-126.jpg

20181201_-127.jpg

20181201_-128.jpg

20181201_-129.jpg

20181201_-130.jpg

20181201_-131.jpg

20181201_-132.jpg

20181201_-133.jpg

20181201_-134.jpg

20181201_-135.jpg

20181201_-136.jpg

20181201_-137.jpg

20181201_-138.jpg

20181201_-139.jpg

20181201_-143.jpg

20181201_-144.jpg

20181201_-146.jpg

20181201_-148.jpg

20181201_-149.jpg

20181201_-150.jpg

20181201_-151.jpg

20181201_-152.jpg

20181201_-153.jpg

20181201_-154.jpg

20181201_-155.jpg

20181201_-156.jpg

20181201_-157.jpg

20181201_-158.jpg

20181201_-159.jpg

20181201_-160.jpg

20181201_-161.jpg

20181201_-162.jpg

20181201_-163.jpg

20181201_-164.jpg

20181201_-165.jpg

20181201_-166.jpg

20181201_-167.jpg

20181201_-168.jpg

20181201_-169.jpg

20181201_-170.jpg

20181201_-171.jpg

20181201_-172.jpg

20181201_-173.jpg

20181201_-174.jpg

20181201_-175.jpg

20181201_-176.jpg

20181201_-177.jpg

20181201_-178.jpg

20181201_-179.jpg

20181201_-180.jpg

20181201_-181.jpg

20181201_-182.jpg

20181201_-183.jpg

20181201_-184.jpg

20181201_-185.jpg

20181201_-186.jpg

20181201_-187.jpg

20181201_-188.jpg

20181201_-189.jpg

20181201_-190.jpg

20181201_-191.jpg

20181201_-192.jpg

20181201_-193.jpg

20181201_-194.jpg

20181201_-195.jpg

20181201_-196.jpg

20181201_-197.jpg

20181201_-198.jpg

20181201_-199.jpg

20181201_-200.jpg

20181201_-201.jpg

20181201_-202.jpg

20181201_-203.jpg

20181201_-204.jpg

20181201_-205.jpg

20181201_-206.jpg

20181201_-207.jpg

20181201_-208.jpg

20181201_-209.jpg

20181201_-210.jpg

20181201_-211.jpg

20181201_-212.jpg

20181201_-213.jpg

20181201_-214.jpg

20181201_-215.jpg

20181201_-216.jpg

20181201_-217.jpg

20181201_-218.jpg

20181201_-219.jpg

20181201_-220.jpg

20181201_-221.jpg

20181201_-222.jpg

20181201_-223.jpg

20181201_-224.jpg

20181201_-225.jpg

20181201_-226.jpg

20181201_-227.jpg

20181201_-228.jpg

20181201_-229.jpg

20181201_-230.jpg

20181201_-231.jpg

20181201_-232.jpg

20181201_-233.jpg

20181201_-234.jpg

20181201_-235.jpg

WRITTEN BY:

LEAVE A COMMENT